Institut for Veterinær Sygdomsbiologi – Københavns Universitet

3 institutter blev til 2 pr. 1. januar 2017

De tre veterinære institutter; Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, Institut for Produktionsdyr og Heste samt Institut for Veterinær Sygdomsbiologi er blevet fusioneret til to nye institutter; Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og Institut for Klinisk Veterinærmedicin. Læs mere
Denne hjemmeside er derfor midlertidig indtil de to ny institutters hjemmesider er klar.

IVS forsker i fiskesygdomme, resistens, fødevaresikkerhed, parasitologi

IVS underviser i patologi, dyrevelfærd, mikrobiologi, fiskesygdomme, fødevaresikkerhed

IVS samarbejder nationalt og internationalt med industrien og erhvervene

NYHEDER

Se alle

IVS forsker i antibiotikaresistens, alternativer til antibiotika

IVS forsker i livsstilssygdomme, cancer, diabetes, fedme

SundVet Diagnostik og hjertescanninger af hunde