Institut for Veterinær Sygdomsbiologi – Københavns Universitet

Forskning

Institut for Veterinær Sygdomsbiologi fremmer behandling og forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. En kombination af unge talenter og højtprofilerede forskere skaber et dynamisk og ambitiøst miljø.

UC-Care

Nyt forskningscenter udvikler viden og redskaber til at bekæmpe antibiotikaresistens hos mennesker og dyr. 

Undervisning

Vi sikrer samfundet dygtige kandidater inden for det veterinære område og skaber ny viden inden for fødevaresikkerhed, antibiotikaresistens, forsøgsdyr, dyrevelfærd, immunforsvar og livsstilssygdomme.

LIFEPHARM

LifePharm Centret samarbejder med lægemiddelindustrien indenfor præklinisk lægemiddeludvikling med henblik på udvikling af ny medicin til bekæmpelse af sukkersyge og hjertesygdom.